Dziękuję za życzliwe przyjęcie Wójtowi Gminy Osjaków Jarosławowi Trojanowi. 🤝
To dobry gospodarz, a gmina od lat rozwija się dynamicznie.
Nasza współpraca od lat układa się doskonale. Rozmawialiśmy o najważniejszych zadaniach przed którymi stoi samorząd i społeczność lokalna gminy #Osjaków.
Mieszkańców powiatu wieluńskiego zapraszam na wybory 📝🇵🇱👌

#PowiatWieluński
#NowakdoSejmu #NowaEnergiadlaPolski #ŁączymyPolaków #KoalicjaPolska #PSL 🍀