Okręg 11 (sieradzki) w wyborach do Sejmu RP

 • pajęczański
 • wieluński
 • wieruszowski
 • sieradzki
 • zduńskowolski
 • łaski
 • pabianicki
 • poddębicki
 • zgierski
 • łęczycki
 • kutnowski
 • łowicki

Adam Paweł NOWAK (ur. 1990 r. w Pajęcznie) – działacz społeczny i młodzieżowy, inżynier bezpieczeństwa pożarowego, strażak ochotnik.
Kandydat na Posła do Sejmu RP z okręgu 11.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Od 2018 r. kieruje działalnością Związku Młodzieży Wiejskiej jako Prezes Zarządu Krajowego, a od czerwca 2021 pełni funkcję Wiceprezydenta Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA), zrzeszającej organizacje rolnicze z krajów Unii Europejskiej. W 2021 r. powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. W 2007 r. wybrany na funkcję Marszałka XIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, obradującego pod hasłem „Moja Ojczyzna wobec procesów globalizacyjnych”.

Należał do grona założycieli Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, wszedł w skład Komitetu Założycielskiego, a następnie Zarządu Rady. Strażak–ratownik, wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzęcicach, od 2012 roku nieprzerwanie zasiada w Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a od 2022 r. jest jego Wiceprezesem. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji europejskich i krajowych projektów edukacyjnych oraz zawodowych skierowanych do młodzieży z obszarów wiejskich.

Uczestnik programu wymiany międzynarodowej Texas A&M University USA. Ekspert ds. funduszy europejskich: Członek komitetu monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Zaangażowany w kultywowanie pamięci o  działalności Batalionów Chłopskich, w ramach współpracy z Ogólnopolskim Związkiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Ducha nie gaście!

Materiał KWW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

Materiał KWW TRZECIA DROGA PSL-PL 2050 SZYMONA HOŁOWNI